Skip to content

Kosten en vergoeding

Zorgprestatiemodel

Per 1 januari 2022 voert de zorgverzekeraar het zogenaamde zorgprestatiemodel in. In het zorgprestatiemodel worden GGZ-behandelingen als losse zorgprestaties afgerekend. Zo is duidelijk voor welke zorg u of uw zorgverzekeraar betaalt. U krijgt per consult een factuur die u zelf dient te declareren bij uw verzekeraar.

Zorgvraagtypering

In het zorgprestatiemodel legt de zorgverlener het zorgvraagtype vast. Deze wordt ook op de rekening vermeld.

Tarieven

De tarieven voor de diagnostiek en behandeling voor GB-GGZ en G-GGZ zijn conform de vastgestelde tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) (www.nza.nl).

Geen contract

De praktijk heeft geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten en werkt dus contractvrij.

Vergoeding door zorgverzekeraar

De vergoeding hangt af van het polistype.

  •  Wanneer u een zuivere restitutiepolis heeft, wordt uw behandeling volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. Bij een naturapolis ligt de vergoeding die u kunt krijgen tussen de 60% en 80%. Informeer vooraf bij uw zorgverzekeraar naar de hoogte van de vergoeding, zodat u weet waar u aan toe bent.
  • Wanneer u kiest voor zorg door mijn praktijk, krijgt u per maand een factuur toegezonden. Daarbij wordt het wettelijk vastgestelde tarief van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aangehouden. U bent verantwoordelijk voor de betaling hiervan.
  • U kunt deze factuur vervolgens zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. Het gedeelte van de factuur dat niet vergoed wordt, dient u zelf te betalen. Laat uzelf vooraf goed informeren door uw zorgverzekeraar over de hoogte van de vergoeding zodat u niet voor verrassingen komt te staan.                                  

Eigen risico

Wanneer u in behandeling komt, wordt eerst uw eigen risico aangesproken (in 2022 is dat minimaal € 385,-). 

Wat wordt niet vergoed?

Een aantal vormen van zorg of behandeling komt niet (meer) in aanmerkingen voor vergoeding vanuit de basisverzekering zoals bijvoorbeeld: behandeling van relatieproblemen, problemen met betrekking tot rouw, problemen op het werk of andere specifieke aanpassingsstoornissen. Wanneer u toch in aanmerking wilt komen voor een behandeling op deze gebieden, dan dient u de kosten hiervan zelf te betalen. De kosten worden per maand of na ieder consult bij u in rekening gebracht. De betalingstermijn voor de nota is 14 dagen.

Betaling door uzelf

U kunt er ook voor kiezen om de behandeling helemaal zelf te betalen. Er is dan geen inmenging van de zorgverzekeraar. U hoeft dan ook geen eigen risico te betalen.

Annulering

Een gemaakte afspraak kunt u, per telefoon of mail, kosteloos afzeggen tot 24 uur voor het tijdstip van de afspraak. Afspraken die korter dan 24 uur van tevoren worden verzet of geannuleerd, zullen voor een deel in rekening gebracht worden. Dit komt neer op een bedrag van € 50,-.

Supervisie en leertherapie

De kosten voor leertherapie en supervisie bedragen € 110,00 per klokuur: 45 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd.

Coaching en consultatie

Voor tarieven van coaching en consultatie kunt u contact opnemen.