Skip to content

Wachttijd

Aanmeldingswachttijd
Actuele datum 27-01-2024.

De wachttijd is langer dan 12 weken. U kunt zich momenteel niet aanmelden, er is een aanmeldstop

De wachttijd is onafhankelijk van de diagnosegroep, soort behandeling (GBGGZ of SGGZ) of zorgverzekeraar. Een vermelde wachttijd is een inschatting. De wachttijden zijn dan ook slechts een indicatie, waar geen rechten aan worden ontleend. Alvorens je op de wachtlijst wordt geplaatst, vindt eerst een telefonische screening plaats.

Behandelingswachttijd 
Na de intake vindt aansluitend behandeling plaats. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen). Zie hiervoor: ‘Toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars ZVW’ (TH/BR-018). Voornoemde informatie is conform de eisen die door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gesteld zijn.

Zodra de wachttijd ingelopen is kunt u zich weer aanmelden.