Skip to content

Verwijzing

Indien u in aanmerking wilt komen voor vergoeding door uw zorgverzekering is het van belang dat u een verwijsbrief heeft van uw huisarts of specialist.

In de verwijsbrief moeten de volgende gegevens staan:       

  • De naam, het adres, de AGB-code en een stempel van de arts
  • Uw naam, adres, geboortedatum en BSN
  • Generalistische of specialistische GGZ
  • In het geval van Basis Generalistische GGZ dient aangegeven te worden om welke prestatie het gaat: (Kort, Middel, Intensief, Chronisch)
  • De datum van verwijzing moet gelegen zijn vóór de datum van het eerste gesprek in de praktijk
  • Uw arts dient aan te geven dat er ‘een vermoeden is van een DSM-5-stoornis’.