Skip to content

Werkwijze

Het intakegesprek:

Tijdens de intakefase, die uit enkele gesprekken bestaat, brengen we samen uw klachten en problemen in kaart. We proberen te begrijpen waar uw klachten en problemen mee te maken hebben, bespreken of u eerder hulp heeft gehad en wat u zelf al heeft gedaan. Verder staan we stil bij uw wensen en verwachtingen ten aanzien van de behandeling en wat u hoopt te bereiken.

Tijdens de intakefase worden er ook vragenlijsten afgenomen om een beter beeld te krijgen van de problematiek en de ernst ervan.

Passend advies:

In een adviesgesprek doe ik een voorstel voor een behandelvorm waarvan ik denk dat het passend is bij uw hulpvraag, persoonlijke omstandigheden en de (levens)fase waarin u zich bevindt. Ik leg u uit wat de behandeling inhoudt en hoelang deze duurt. Op basis hiervan kunt u beslissen of u voor de desbetreffende behandeling kiest.

Wanneer ik denk dat ik u geen passend behandelaanbod kan doen, dan kijken we samen naar een andere behandelaar en/of instelling.

 Behandeling:

Als ik u een passende behandeling kan aanbieden en u gaat akkoord met de voorgestelde behandelvorm, dan stel ik vervolgens een Diagnose Behandelplan Behandelovereenkomst (DBB) opgesteld. Hierin worden ook uw behandeldoelen opgenomen. Deze overeenkomst wordt door ons beide ondertekend en u krijgt hiervan een exemplaar mee naar huis.

De behandeling kan dan binnen enkele weken starten.

Wanneer u hiervoor toestemming geeft, wordt uw verwijzer middels een brief hiervan op de hoogte gesteld.

De voortgang van de behandeling wordt periodiek geëvalueerd middels vragenlijsten en gesprekken. We kijken samen in hoeverre er verbetering en/of groei is. In sommige gevallen dient het behandelplan aangepast te worden. Dit kan te maken hebben met uw veranderde persoonlijke situatie of door nieuwe inzichten. Dit gaat altijd in overleg met u.


Afsluiting:

De behandeling wordt afgesloten middels een eindevaluatie en vragenlijsten. Indien u hiervoor toestemming geeft, wordt uw verwijzer middels een brief hiervan op de hoogte gesteld.